Stracon

Ad-hoc rådgivning

  H.C. Ørstedsvej 31 - 8260 Viby J
Print Sitemap

 Strategiseminar

 

De fleste ejere af små og mellemstore virksomheder har til hverdag meget travlt med at håndtere den daglige drift i deres virksomhed. Men en gang imellem kan det være en god idé at bremse lidt op og sætte tid af til at overveje, hvor man egentlig er på vej hen med sin virksomhed. Hvad er vores vision og mål, og hvordan vil vi nå dem.

Hvis ikke man som virksomhedsleder fremadrettet gør sig disse overvejelse, risikerer virksomheden at udvikle sig tilfældigt og ofte på andres præmisser.

 


Et strategiseminar vil typiske indeholde følgende elementer:

  • Møde hos dig og din virksomhed, hvor vi sammen drøfter form og indhold for strategiseminaret. Formålet med dette møde er også at jeg får en grundlæggende viden om virksomheden, dens nuværende vision og værdigrundlag. Vi vil også her aftale, hvem der skal deltage i seminaret, hvor det skal foregå, og hvornår det mest hensigtsmæssigt kan passes ind i virksomhedens øvrige arbejde.
  • Strategiseminar for en udvalgt kreds af interessenter omkring din virksomhed. Seminaret kan foregå over en eller to dage, ligesom det kan foregå på virksomheden eller på et eksternt sted. Indhold for seminaret vil være efter følgede skabelon:

          - Indledning og gennemgang af virksomhedens nuværende status
          - Programgennemgang
          - Fremtidsværksted - hvad er det for en verden virksomheden forventes at skulle fungere i fremover
          - SWOT-analyse
          - Kreativ idéskabelse - hvad kan vi gøre
          - Idéprioritering og idéforbedring
          - Forslag til konkrete beslutninger og handlinger

  • Udarbejdelse af rapport med dokumentation fra seminaret og drøftelse af de indkomne forslag

 

 

 

         

 

 

  
Udviklet af DynamicIT|DK - Professionelle webløsninger - Som er nemme at vedligeholde