Stracon

Længerevarig aftale

  H.C. Ørstedsvej 31 - 8260 Viby J
Print Sitemap

Når du har fået etableret din egen nye virksomhed, kan det være en fordel for dig allerede fra starten at få koblet en slags ”huskonsulent” på din virksomhed. Aftalen indgås for 12 måneder ad gangen og omfatter følgende ydelser:

 • Et gratis og for dig uforpligtende møde, hvor vi finder ud af, om vi kan arbejde sammen, og om du mener du kan få udbytte af samarbejdet
 • Hvis aftale indgås, vil det første møde bestå af, at vi sammen aftaler rammerne for samarbejdet, og hvor jeg gennemgår din virksomhed og dine planer med den efter en bestemt skabelon. 
 • Tilbagemelding på din månedlige ledelsesberetning, som du sender eller mailer til mig efter en fast struktur.
 • Strategimøde hvert kvartal, hvor vi sammen gennemgår din virksomheds udviklingsforløb og kommende planer. Gennemgangen tager udgangspunkt i Excellence-modellen, der sikrer at vi kommer hele vejen rundt om din virksomhed. Du får efter hvert strategimøde en kort statusrapport for din virksomhed.
 • Mulighed for, når du har brug for det, at ringe eller maile til mig og drøfte aktuelle spørgsmål og emner i forhold til din virksomheds udvikling.

Fordele med dette vil for dig bl.a. være:

 • At du hele tiden har overblik over din virksomhed, og er bevidst om, hvor virksomheden er på vej hen.
 • At der er en person, der konstant er klar over, hvordan det går med din virksomhed. Du skal ikke bruge tid på at forklare baggrund hver gang, der er et problem eller emne, der skal drøftes.
 • At du med stor sandsynlighed bliver en bedre samarbejdspartner for både din bank og revisor.
 • At du kan koncentrere mere af din tid til det, du gerne skulle være bedst til – at levere nogle gode produkter eller ydelser til dine kunder.

Pris for 12 måneders rådgivning indeholdende:

 • Virksomhedsgennemgang.
 • 3 strategimøder.
 • Tilbagemelding på månedsrapport.
 • Ad-hoc rådgivning og besvarelse af spørgsmål og diverse emner i forbindelse med virksomhedens udvikling.

10.000,- kr. excl. moms men incl. kørsel og kørselstid. 
Udviklet af DynamicIT|DK - Professionelle webløsninger - Som er nemme at vedligeholde